Členové JPO

Grygovská jednotka požární ochrany se řadí do kategorie JPO V s místní působností – katastr obce. Její členové zajišťují výjezd zmenšeného družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu. V současné době má zásahová jednotka 15 členů.

 

Členové jednotky požární ochrany obce musí splňovat podmínky uložené právními předpisy. Jedná se především o zdravotní, fyzickou a odbornou způsobilost k výkonu funkce, kterou v jednotce zastávají.  

         SEZNAM ČLENŮ                                                          FUNKCE

AUST Jiří S
BREZÍK Viktor S
BUČEK Jonáš H, MŘP
BUKVA Milan VD, MŘP, TOOb
ČÁPEK Petr H, DT
DVORSKÝ Adam H, DT
DVORSKÝ Štěpán S, DT
CHRAMOSTA Jan H, MŘP
CHRAMOSTA Petr S
KŘÍŽEK Matěj H
KŘÍŽEK Tomáš VJ, MŘP, DT
KUBÁČEK Tomáš VD
SIMONČIČ Petr H
TICHÝ Jakub S
ZDRÁHAL David H, MŘP, DT

Vysvětlivky:      H – hasič    

                            S – strojník

                            VD – velitel družstva

                            VJ – velitel jednotky

                            MŘP – obsluha motorových řetězových pil

                            DT – nositel dýchací techniky

                            TOOB – technik ochrany obyvatelstva